BASES REGULADORES PER A L´ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D´IMMOBLES AL NUCLI ANTIC DE L´ARBOÇ EN EL MARC DE LA LLEI DE BARRIS

 

18 Desembre de 2015

El Ple de l´Ajuntament de l´Arboç en sessió extraordinària de data 15 de desembre de 2015, va aprovar definitivament les Bases reguladores per l´atorgament de subvencions per a la rehabilitació d´immobles al nucli antic de l´Arboç en el marc de la Llei de Barris.

Documents

Bases reguladores


Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner