Línia Educativa

 

Ës una escola activa, per tant permet la participació del nen en la seva educació. El nen/a ha de:


-saber pensar

-saber observar

-saber crear

-saber descobrir

-saber construir


Tot aixó s´aconsegueix tractant les activitats i projectes de froma globalitzada i tenent en compta els diferents ritmes de desenvilupament dels infants.


Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner