Calendari d´impostos

Índex

IMPOST DE BENS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Del 28/04/2017 al 30/06/2017 ( Falten -165 dies)

IMPOST DE BENS IMMOBLES NATURALESA RUSTICA

Del 28/04/2017 al 30/06/2017 ( Falten -165 dies)

IMPOST DE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 1ER PERIODE

28/04/2017 al 30/06/2017 ( Falten -164 dies)

IMPOST DE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 2ON PERIODE

Del 28/07/2017 al 29/09/2017 ( Falten 17 dies)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Del 28/07/2017 al 29/09/2017 ( Falten -42 dies)

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Del 31/03/2017 al 31/05/2017 ( Falten -165 dies)

TAXA ANUNCIS PUBLICITARIS

Del 31/03/2017 al 31/05/2017 ( Falten -165 dies)

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

Del 31/03/2017 al 31/05/2017 ( Falten -165 dies)

TAXA DE GUALS

Del 31/08/2017 al 31/10/2017 ( Falten 19 dies)

TAXA ESCOMBRARIES 1ER PERIODE

Del 28/02/2017 al 28/04/2017 ( Falten -211 dies)

TAXA ESCOMBRARIES 2ON PERIODE

Del 30/06/2017 al 31/08/2017 ( Falten 19 dies)

TAXA EXPOSICIO PRODUCTES VIA PUBLICA

Del 31/03/2017al 31/05/2017 ( Falten -165 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 1R TRIMESTRE

Del 31/01/2017al 31/03/2017 ( Falten -256 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 2N TRIMESTRE

Del 31/03/2017 31/05/2017 ( Falten -195 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 3R TRIMESTRE

Del 30/06/2017al 31/08/2017 ( Falten -103 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 4T TRIMESTRE

Del 29/09/2017 al 30/11/2017 ( Falten 19 dies)

 1 

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner