Calendario de impuestos

Índice

IMPOST DE BENS IMMOBLES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

Del 30/06/2010 al 31/08/2010 ( Falten -2734 dies)

IMPOST DE BENS IMMOBLES NATURALESA RUSTICA

Del 27/04/2018 al 29/06/2018 ( Falten 126 dies)

IMPOST DE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 1ER PERIODE

27/04/2018 al 29/06/2018 ( Falten 127 dies)

IMPOST DE BENS IMMOBLES NATURALESA URBANA 2ON PERIODE

Del 27/07/2018 al 28/09/2018 ( Falten 308 dies)

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Del 27/07/2018 al 28/09/2018 ( Falten 249 dies)

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Del 29/03/2018 al 31/05/2018 ( Falten 311 dies)

TAXA ANUNCIS PUBLICITARIS

Del 29/03/2018 al 31/05/2018 ( Falten 126 dies)

TAXA DE CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI

Del 29/03/2018 al 31/05/2018 ( Falten 311 dies)

TAXA DE GUALS

Del 31/08/2018 al 31/10/2018 ( Falten 310 dies)

TAXA ESCOMBRARIES 1ER PERIODE

Del 28/02/2017 al 30/04/2018 ( Falten 80 dies)

TAXA ESCOMBRARIES 2ON PERIODE

Del 29/06/2018 al 31/08/2018 ( Falten 310 dies)

TAXA EXPOSICIO PRODUCTES VIA PUBLICA

Del 29/03/2018 al 31/05/2018 ( Falten 126 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 1R TRIMESTRE

Del 31/01/2017al 31/03/2017 ( Falten 35 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 2N TRIMESTRE

Del 29/03/2018 31/05/2018 ( Falten 96 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 3R TRIMESTRE

Del 29/06/2018 al 31/08/2018 ( Falten 188 dies)

TAXA OCUPACIÓ PARADES MERCAT 4T TRIMESTRE

Del 28/09/2018 al 30/11/2018 ( Falten 310 dies)

 1 

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner