Ordenances municipals

Índex

ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 19 REGULADORA DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ I DE VIATGERS EN EL MUNICIPI DE L´ARBOÇ (TAXIS).

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 24 REGULADORA DELS SERVEIS FUNERARIS DE L´ARBOÇ.

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 25 REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ DE L´ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES SUBVENCIONS PER A FINALITATS DE REHABILITACIO DE FAÇANES

pdf

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIO DE L´AJUNTAMENT DE L´ARBOÇ

pdf

REGLAMENT GUIA DE L´US I ELS ABOCAMENTS D´AIGUES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 21 DE JULIOL DE 1994.

pdf

REGLAMENT DEL CEMENTIRI

pdf

REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ DOMICILIARIA D´AIGUA POTABLE

pdf

REGLAMENT MUNICIPAL EN EL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L´AUTORITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS A LA VIA PUBLICA D´ATRACCIONS I DE TOT TIPUS DE QUIOSCOS D´ACTIVITATS DIVERSES EN FIRES I FESTES TRADICIONALS.

pdf

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE CONSULTORIA I ASSISTENCIA, DE SERVEIS I DE SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DE LA CORPORACIO

pdf

1 2 34

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner