SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L’Arboç, 27 Novembre de 2017

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona (PEXI)

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA MITJANÇANT LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC D´OBRES PER A LA MILLORA DE XARXES BÀSIQUES MUNICIPALS I DEL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ D´EQUIPAMENTS INFORMÀTICS PER GARANTIR L´ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (PEXI), HA ATORGAT A L´AJUNTAMENT DE L´ARBOÇ: - 10.000 EUROS PER LA RENOVACIÓ DELS EQUIPS INFORMÀTICS DE LES OFICINES MUNICIPALS PER LA IMPLEMENTACIÓ DE L´EXPEDIENT ELECTRÒNIC (COST TOTAL 11.225,80 EUROS) - 33.508 EUROS PER LA RENOVACIÓ DE LLUMINÈRIES A TECNOLOGIA LED (COST TOTAL 58.484,18 EUROS)

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner