AVÍS INFORMATIU SOBRE LA VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS ´17

L’Arboç, 21 Febrer de 2017

AVISO INFORMATIVO SOBRE LA VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS´17

Des de l'Ajuntament es recorda a tots els veïns i veïnes de l'Arboç que per tal de poder votar en el procés de pressupostos participatius cal tenir un mínim de 16 anys i estar empadronat/da al municipi. Si es compleix amb aquests dos requisits, per votar només cal accedir a la plataforma www.arbocencopina.cat i introduir el DNI i la data de naixement. Pel que fa a les persones nouvingudes que no disposin de NIF, podran votar introduint el passaport, NIE o numeració amb què estan registrats al Padró Municipal. Si, tot i aquesta informació, algú te problemes a l'hora de votar, existeix un formulari de contacte al propi web arbocencopina.cat que té per objectiu recollir les incidències que existeixin a fi de poder donar-hi resposta amb la màxima agilitat.

 

AVISO INFORMATIVO SOBRE LA VOTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS'17

Desde el Ayuntamiento se recuerda a todos los vecinos y vecinas de l'Arboç que para poder votar en el proceso de presupuestos participativos es necesario tener un mínimo de 16 años y estar empadronado en el municipio. Si se cumple con estos dos requisitos, para votar sólo hace falta acceder a la plataforma www.arbocencopina.cat e introduicr el DNI y la fecha de nacimiento. Por lo que respecta a las personas recién llegadas que no dispongan de NIF, podrán votar introduciendo el pasaporte, el NIE o la numeración con la que están registrados en el Padrón Municipal. Si aun así alguien tuviera problemas para votar, existe un formulario de contacto en la propia web arbocencopina.cat que tiene por objetivo recoger las incidencias que existan con el fin de poder dar la respuesta adecuada a la mayor brevedad.

Plnol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner