L’Arboç estrena una aula de formació a Cal Freixas

L’Arboç, 2 Març de 2017

L’equipament municipal de Cal Freixas ha estrenat una aula de formació, que s’ha ubicat a la fins ara denominada sala de conferències de l’edifici

Imatge: Instantània de l’aula de formació de Can Freixas (Font: Aj. de l’Arboç)

L’equipament municipal de Cal Freixas ha estrenat una aula de formació, que s’ha ubicat a la fins ara denominada sala de conferències de l’edifici. Aquest espai ha estat adaptat amb mobiliari i equipament informàtic amb l’objectiu d’apropar les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a tots els estrats de la societat, amb especial atenció als segments de les persones aturades, pels quals és important poder millorar el seu currículum, i al segment de la gent gran, franja on es fa evident la fractura digital i les dificultats d’accés a les TIC.

Des del dimecres 1 de març es realitzen en aquest nou equipament ambdós cursos d’informàtica, un per a aturats i un altre per a majors de 55 anys, i pròximament la regidoria d’ocupació de l’Ajuntament de l’Arboç està preparant més activitats de caràcter formatiu que tindran lloc a l’aula de formació de Cal Freixas.

L’adaptació i posada en funcionament d’aquest espai per part de l’Ajuntament de l’Arboç ha estat possible gràcies a la col·laboració del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, el Projecte d’Intervenció Integral al nucli Antic de l’Arboç (Pla de Barris), i la Diputació de Tarragona

Plnol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner