L´Ajuntament de l´Arboç redueix significativament el termini de pagament a proveïdors

L’Arboç, 15 Juny de 2017

El període mitjà de pagament actual és de 9,41 dies, una dada que posa de manifest l´estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l´ens local

El consistori arbocenc ha disminuït de manera destacada el termini de pagament a proveïdors després d´una política d´optimització dels recursos i de contenció de les despeses. L´alcalde de l´Arboç, Joan Sans, manifesta que "aquestes dades confirmen el compromís de l´equip de govern per reduir de manera progressiva els terminis de pagament; l´objectiu és adoptar mesures d´impuls a l´activitat econòmica per afavorir la liquiditat dels proveïdors".

D´aquesta manera, el període mitjà de pagament actual és de 9,41 dies, mentre que l´any 2011 era d´uns 180 dies, un fet que va obligar el consistori a sol•licitar una línia de crèdit habilitada per l´Estat espanyol. Aquesta actuació, a més, va permetre que l´Ajuntament assolís en els anys successius el principi de sostenibilitat financera, disposant així de la capacitat per finançar compromisos de despeses presents i futures dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

Amb aquest període mitjà de pagament a proveïdors de 9,41 dies, l´Ajuntament de l´Arboç es troba dins el límit de 30 dies establerts a la normativa de morositat, d´acord amb el que estipula el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, i compleix la Llei Orgànica 2/2012, de 2 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).

Plnol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner