Vols reformar o modernitzar el teu negoci? Descobreix la línia de subvencions de l´Ajuntament de l´Arboç!

L’Arboç, 26 Juliol de 2017

El consistori va aprovar en sessió plenària les bases reguladores del programa ´Consolida Comerç a l´Arboç 2017´.

La promoció de l´activitat comercial del municipi, un dels pilars bàsics de l´economia local i un dels eixos prioritaris de l´acció de govern, ocupa un espai central entre les prioritats de l´Ajuntament de l´Arboç. Per aquest motiu, el consistori va aprovar en el ple ordinari celebrat el passat 25 de maig les bases reguladores per a la sol-licitud de subvencions per a tots aquells comerços i establiments que impulsin la reforma, modernització i competitivitat dels seus locals, actualitzant i adaptant les seves instal-lacions a la normativa vigent.

Les actuacions subvencionables en el programa ´Consolida Comerç a l´Arboç 2017´ són les obres de rehabilitació parcial o integral d´interiors que representin una millora funcional i/o estètica, les inversions en béns d´immobilitzat material que suposin la remodelació total de l´establiment, les obres per millorar les condicions d´accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, els treballs que garanteixin la seguretat constructiva, estabilitat, resistència, fermesa i solidesa del local, l´adequació a la normativa vigent de les instal-lacions de gas, electricitat, aigua i sanejament, la instal-lació d´aparells d´aire condicionat i les obres de rehabilitació d´elements exteriors. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

Poden optar a aquesta línia de subvenció tots aquells establiments que disposin de la corresponent llicència urbanística per l´execució de les actuacions i hagin començat la seva activitat econòmica entre els anys 2005 i 2012, ambdós inclosos, i reuneixin els requisits que queden establerts a les bases reguladores de la convocatòria. A més, el consistori informa que aquesta subvenció serà incompatible amb altres bonificacions atorgades per part del consistori. Per a més informació sobre el procediment que cal seguir per a l´atorgament de les subvencions, la quantia que es posa a disposició d´aquest programa d´ajuts i els mitjans de pagament, podeu descarregar aquest document.

Aquesta convocatòria se suma al programa ´Dinamització de locals buits 2016-2017´, una altra línia de subvencions de l´Ajuntament de l´Arboç per fomentar l´emprenedoria i apostar decididament per la implantació de noves activitats comercials i de serveis al municipi.

Així doncs, el consistori continua treballant activament per implementar noves eines i fórmules adaptades a les necessitats del teixit empresarial i comercial i que permetin reforçar i donar un impuls a l´activitat productiva del municipi, contribuint així al desenvolupament social i econòmic de l´Arboç i del conjunt del territori.

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner