Els dies 18 i 23 d’octubre de 2017 es podrà tramitar el DNI a l’Arboç

L’Arboç, 20 Setembre de 2017

Per tramitar el DNI cal concertar cita prèvia i hora al telèfon 977 167 707

Imatge: La renovació del DNI Es podrà tramitar a l’Arboç els dies 18 i 23 d’octubre de 2017 (Font: Aj. Arboç)

Els dies 18 i 23 d’octubre de 2017 es podrà tramitar o renovar el DNI a la Biblioteca Municipal de l’Arboç.

Per tramitar el DNI cal concertar cita prèvia i hora al telèfon 977 167 707. És necessari portar una fotografia mida carnet, el DNI antic i la quantitat de 10,60 euros per pagar la taxa.

En casos de canvi de domicili cal aportar un certificat d’empadronament. En el cas de primer DNI per a infants, cal aportar el certificat de naixement expedit per l’ajuntament del municipi de procedència. En el cas de famílies nombroses, l’expedició del DNI és gratuïta presentant el carnet de família nombrosa (original i fotocopia). No es tramitarà cap document que sigui per pèrdua, sostracció o deteriorament.

Plnol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner