SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L’Arboç, 27 Novembre de 2017

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona (PAM)

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA MITJANÇANT LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSICIÓ DE SUBVENCIONS DEL PLA D´ACCIÓ MUNICIPAL (PAM) 2017, HA ATORGAT A L´AJUNTAMENT DE L´ARBOÇ: - SUBVENCIÓ DINS DEL PROGRAMA D´INVERSIONS DE 200.000 EUROS PER LA REMODELACIÓ DE PISCINES I SERVEIS COMPLEMENTARIS A L´AREA D´ESPORTS I LLEURE PER IMPORT (COST TOTAL 693.635,26 EUROS) - SUBVENCIÓ DINS DEL PROGRAMA DE DESPESES CORRENTS DE 36.880 EUROS, PER L´ANY 2017 (COST TOTAL 36.880 EUROS)

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner