SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L’Arboç, 27 Novembre de 2017

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona (Actuacions protecció salut pública)

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA MITJANÇANT LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA, HA ATORGAT A L´AJUNTAMENT DE L´ARBOÇ: - SUBVENCIÓ DE 6.808 EUROS PER LA MILLORA DE LA GESTIÓ I LA QUALITAT DE L´AIGUA DE CONSUM HUMÀ, ADQUISICIÓ D´ANALITZADOR DE CLOR EN CONTINU (COST TOTAL 9.525,18 EUROS) - SUBVENCIÓ DE 7.660 EUROS PER A LA SEGURETAT A ZONES DE BANY, SERVEI DE SOCORRISME (COST TOTAL 11.428,57 EUROS) - SUBVENCIÓ DE 8.421,05 EUROS PER LA GESTIÓ D´ESPÈCIES PLAGA I ESPÈCIES INVASORES EN ESPAIS URBANS I PERIURBANS, SERVEI CONTROL DE PLAGES (COST TOTAL 8.421,05)

Plànol del municipi banner banner banner banner banner banner banner banner banner