Ajuntament de l'Arboç

Notícia

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

l'Arboç 
Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria per la concessió de subvenció del Pla d’Acció Municipal (PAM 2018) ha atorgat a l’Ajuntament de l’Arboç: - Subvenció dins del programa d’inversions: de 18.813,19€ per la Construcció de 48 columbaris al Cementiri Municipal (cost total 20.903,55€), 41.961,43€ per l’Ampliació i substitució de les portes d’accés i rampa de l’Escola Sant Julià (cost total 51.068,26€) i 49.810,60€ per les Millores al Poliesportiu Municipal (cost total 55.345,12€). - Subvenció dins del programa de despeses corrents de 49.160,78€.