Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Actuació realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
Notícia

Actuació realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

l'Arboç 
La Diputació de Tarragona Diputació Provincial de Tarragona Actuacions Integrals al Territori i Cooperació - Servei d’Assistència Municipal mitjançant la convocatòria de subvenció del Programa especific d’obres pel sanejament, abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de l’anualitat 2018, ha concedit a l’Ajuntament de l’Arboç la següent subvenció:

Programa: Programa especific d’obres pel sanejament, abastament i distribució d’aigua potable pel sanejament: depuradores, clavegueres i pluvials

Concepte: Renovació xarxa d'aigua potable al carrer Tallat

Pressupost Elegible: 46.937,99 euros

% concedit: 93,27%

Import concedit: 43.777,00 euros