Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Actuació realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona
Notícia

Actuació realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

l'Arboç 
La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria per a la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, ha concedit a l’Ajuntament de l’Arboç:

Subvenció dintre del programa d’inversions

Per a la reforma a la piscina coberta municipal

Import concedit: 80.000€

Pressupost de l’actuació: 96.198,65€

% concedit: 83,16%

Subvenció dintre del del programa de despeses corrents:

Per a la reforma, manteniment i conservació en edificis i vies públiques

Import concedit: 15.811,00€

Pressupost de l’actuació: 15.811€

% concedit: 100%