Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L´Ajuntament de l´Arboç i l´Obra social de La Caixa renoven el conveni d´ajuts d´urgència social
Notícia

L´Ajuntament de l´Arboç i l´Obra social de La Caixa renoven el conveni d´ajuts d´urgència social

l'Arboç 
Aquests ajuts representen un important suport econòmic per als Serveis Socials Bàsics de l’Arboç.

L’Arboç, 21 d’octubre de 2019. L’Ajuntament de l’Arboç i l’Obra Social de La Caixa van signar el passat divendres 11 d’octubre un conveni de col.laboració segons el qual, La Caixa fa una donació de 3.500€ als Serveis Socials Bàsics de l’Arboç per a pal·liar situacions de necessitat a les famílies de la Vila. Algunes necessitats incloses són: ajuts als llibres de text per a famílies desfavorides, ajuts per a sufragar les despeses de subministres bàsics (aigua, llum i gas) per a famílies que no disposen de recursos suficients per afrontar-les, ajuts al banc d’aliments, o al Centre Obert.

La finalitat d’aquests ajuts és l’atenció i pal.liament de determinades situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, en què es poden trobar les famílies que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

Aquest conveni que s’ha renovat amb l’Obra Social de la Caixa representa un important suport econòmic per als Serveis Socials Bàsics de la nostra vila.