Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Decret d´Alcaldia amb mesures d´obligat compliment en els establiments dedicats a la venda de productes d´alimentació ubicats a l´Arboç.
Notícia

Decret d´Alcaldia amb mesures d´obligat compliment en els establiments dedicats a la venda de productes d´alimentació ubicats a l´Arboç.

l'Arboç 
L’Ajuntament informa: Decret d´Alcaldia amb mesures d´obligat compliment en els establiments dedicats a la venda de productes d’alimentació ubicats a l’Arboç.

Primer.- ADOPTAR les mesures en els establiments dedicats a la venda de productes d'alimentació ubicats a l’Arboç amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 que s'indiquen a continuació

a) La permanència en els establiments comercials ha d'èsser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat.

b) S'han d'evitar les aglomeracions i, per això només es pot permetre l'accés simultani als locals de 5 persones en els establiments.

c) S'ha de controlar que els consumidors i els empleats mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre per tal d'evitar possibles contagis.

d) Cal proveir les persones treballadores del elements de protecció individual necessaris, com ara guants i mascaretes.

Segon.- NOTIFICAR personalment mitjançant el vigilant municipal per assegurar l'eficàcia de l'actuació administrativa aquesta resolució als establiments afectats, tot advertint-los que l'incompliment o la resistència a les ordres de les autoritats competents en l'estat d'alarma és objecte de sanció d'acord amb les lleis.

Descarregar el Decret (PDF)