Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L’Ajuntament de l’Arboç necessita incorporar 3 persones, 1 bidell i 2 auxiliars administratius/ves
Notícia

L’Ajuntament de l’Arboç necessita incorporar 3 persones, 1 bidell i 2 auxiliars administratius/ves

l'Arboç 
Tothom que hi estigui interessat ha de presentar la corresponent sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, ja sigui presencialment o via seu electrònica (https://arbocenc.eadministracio.cat) fins el dia 9 d’octubre a les 13:00h.

L’Arboç, 6 d’octubre de 2020. L’ajuntament de l’Arboç, en el marc del programa de reactivació ocupacional vinculat a les subvencions de la Diputació de Tarragona per la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional del Baix Penedès, necessita incorporar personal administratiu i de manteniment. Concretament ha d’incorporar un bidell i 2 auxiliars administratius/ves.

En el cas del bidell, és indispensable disposar del títol de Graduat en ESO o equivalent i estar inscrit com a demandant d’ocupació, en situació de no ocupat al SOC. També es valorarà l’experiència laboral en lloc similar. S’ofereix un contracte temporal de 9 mesos de duració.

Pel que fa als llocs de treball d’auxiliar administratiu, és indispensable disposar del títol de Graduat en ESO o equivalent, certificat de Nivell C de Català, i estar inscrit com a demandant d’ocupació, en situació de no ocupat al SOC. A més, es valorarà la formació relacionada amb el lloc de treball i l’experiència laboral en lloc similar. S’ofereix un contracte temporal de 6/9 mesos de duració.

Totes les persones que estiguin interessades i que compleixin tots els requisits exigits han de presentar la corresponent sol·licitud al Registre d’Entrada de l’Ajuntament, ja sigui presencialment o via seu electrònica (https://arbocenc.eadministracio.cat), juntament amb la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI o, si s’escau, passaport.

- Fotocòpia del Títol de la formació requerida o superior. - Currículum vitae de l’aspirant.

- Certificat de nivell de català (en el cas de les places d’auxiliar).

- Informe de Vida Laboral (actualitzat, no vàlids els emesos amb anterioritat a Juliol 2020).

- Còpia targeta DARDO (Document d’alta i renovació de la demanda d’ocupació).

Recordeu que el termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 9 d’octubre de 2020 a les 13:00 h.