Ajuntament de l'Arboç

Notícia

Subvenció de la Diputació de Tarragona

l'Arboç 
La Diputació de Tarragona mitjançant la convocatòria per a la concessió de subvencions a Ajuntaments i altres ens local de la demarcació de Tarragona, d’acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19, Any 2020, del Servei d’Assistència Municipal, ha concedit a l’Ajuntament de l’Arboç:

Subvenció per a activitats educatives:

- Casal d’estiu.

- Adquisició de tanques galvanitzades per crear perímetres de seguretat a l’escola Sant Julià.

Import concedit: 6.000,00€

Pressupost de l’actuació: 6.000,00€

% concedit: 100%

Subvenció per a activitats esportives:

Contractació d’un bidell pel camp de futbol municipal Import concedit: 9.000,00€

Pressupost de l’actuació: 9.000,00€

% concedit: 100%