Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 28 de gener de 2021
Notícia

Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 28 de gener de 2021

l'Arboç 
Dilluns 8 de febrer de 2021. Aquestes són les mocions presentades i els resultats del darrer Ple Ordinari celebrat el dijous 28 de gener a les 19:00h:

l. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 09/20 DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2020.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 10/20 DE DATA 21 DE DESEMBRE DE 2020

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

3. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L’ARBOÇ PER A DEMANAR LA BAIXADA DE L’IVA AL 10% EN CONCEPTUAR LA PERRUQUERIA I ESTÈTICA COM A BÉ DE PRIMERA NECESSITAT.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

4. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L’ARBOÇ, PER SOL•LICITAR AJUDES PER LA CONSERVACIÓ DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA EN EL MARC DEL PROGRAMA 1,5% CULTURAL. RESULTAT:

PSC En contra CLAM A favor JXC A favor CUP A favor

5. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER L’ARBOÇ PER DONAR SUPORT AL SECTOR TURÍSTIC.

RESULTAT: PSC A favor CLAM A favor JXC A favor CUP Abstenció

6. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER INSTAR AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ A L’APROVACIÓ D’UNA LÍNIA D’AJUTS ECONÒMICS ALS TRIBUTS MUNICIPALS PER ATENDRE SITUACIONS ESPECIALS DE VULNERABILITAT SOCIAL.

RESULTAT: PSC En contra CLAM A favor JXC A favor CUP A favor

7. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DE L’ARBOÇ EN NOM DE LES MAREA PENSIONISTA SOBRE ELS SERVEIS A L’USUARI DE LES ENTITATS BANCÀRIES.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

8. ENCÀRREC GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D'HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

9. RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL REFERENT A LA TRANSMISSIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE DE L'ARBOÇ.

RESULTAT: PSC A favor CLAM En contra JXC Abstenció CUP En contra

10. RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2021.

RESULTAT: PSC A favor CLAM En contra JXC En contra CUP En contra

11. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DEL MUNICIPI DE L’ARBOÇ.

RESULTAT: Postposat