Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 25 de març de 2021
Notícia

Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 25 de març de 2021

l'Arboç 
Aquestes són les mocions presentades i els resultats del darrer Ple Ordinari celebrat el dijous 25 de març de 2021 a les 19:00h en sessió telemàtica:

l. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 01/21 DE DATA 28 DE GENER DE 2021.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 02/21 DE DATA 25 DE FEBRER DE 2021.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

3. MOCIÓ DEL G. M. CLAM PER L’ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ I ATENCIÓ A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

4. MOCIÓ DEL G.M. CLAM PER INCLOURE CATALUNYA DINS DE L’ÀMBIT ON ES DÓNA COBERTURA ALS DANYS PROVOCATS PEL MÍLDIU.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

5. MOCIÓ DEL G.M. CLAM PER RECLAMAR MESURES DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I SUPORT A LA SALUT MENTAL DEL JOVENT.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

6. MOCIÓ DEL G.M. DE JUNTS PER L’ARBOÇ PER L’ELABORACIÓ D’UN PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

7. MOCIÓ DEL G.M. DE JUNTS PER L’ARBOÇ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ MIXTA PER PLANIFICAR LA FESTA MAJOR DE L’ARBOÇ 2021.

RESULTAT:

PSC = 8 en contra CLAM = 2 a favor JXC = 1 a favor CUP = 1 a favor

8. MOCIÓ DEL G.M. DEL PSC, EN NOM DEL GRUP DE COORDINACIÓ DE L´ARBOÇ DE LA PLATAFORMA VOLEM LA JORNADA CONTINUA A CATALUNYA PER DONAR L’OPCIÓ ALS PARES I MARES A ESCOLLIR LA JORNADA ALS CENTRES EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI.

RESULTAT:

PSC = 8 a favor CLAM = 2 abstenció JXC = 1 a favor CUP = 1 abstenció

9. MOCIÓ DEL GRUP DEL PSC, PER LA MILLORA DEL SERVEI DE CORREUS DE L’ARBOÇ.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

10. MOCIÓ DEL G.M. DE LA CUP DE PROPOSTA DE MESURES PER FER FRONT ALS PROJECTES DE PLANTES SOLARS DEL MUNICIPI I DE DEFENSA D’UN NOU MODEL DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

11. APROVAR LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE BANYERES DEL PENEDÈS I DE L’ARBOÇ

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

12. APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI D'ADHESIÓ AL SISTEMA CENTRAL D'ADQUISICIONS SUBSCRIT AMB LA COMISSIÓ CENTRAL DE SUBMINISTRAMENTS.

RESULTAT: PSC = 8 a favor CLAM = 2 abstenció JXC = 1 abstenció CUP = 1 abstenció.

13. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I ALTRES AJUNTAMENTS DE LA COMARCAL EN RELACIÓ AL SERVEI DE DEIXALLERIA.

RESULTAT:

PSC = 8 a favor CLAM = 2 abstenció JXC = 1 abstenció CUP = 1 abstenció.