Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 27 de maig de 2021
Notícia

Mocions i acords del darrer Ple Ordinari celebrat per l’Ajuntament de l’Arboç el dijous 27 de maig de 2021

l'Arboç 
Dimecres 2 de juny de 2021. Aquestes són les mocions presentades i els resultats del darrer Ple Ordinari celebrat el dijous 27 de miag de 2021 a les 19:00h en sessió telemàtica:

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT 01/21 DE DATA 20 DE GENER DE 2021

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

2. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI 04/21 DE DATA 25 DE MARÇ DE 2021

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

3. APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI 05/21 DE DATA 29 D'ABRIL DE 2021

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

4. EXP. NÚM. 1141/2021. MOCIÓ DEL G.M. CANVIEM L’ARBOÇ – ACORD MUNICIPAL (CLAM) PER LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI.

RESULTAT:

PSC = 8 en contra

CLAM = 2 a favor

JXC = 2 a favor

CUP = 1 a favor

5. EXP. NÚM. 1146/2021. MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES ARBITRÀRIA I DESPROPORCIONADAMENT PER LES MANIFESTACIONS AL PERTÚS.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

6. EXP. NÚM. 1049/2021. APROVACIÓ DE L'ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).

RESULTAT:

PSC = 8 a favor

CLAM = 2 a favor

JXC = 1 a favor 1 abstenció

CUP = 1 en contra

7. EXP. NUM 2870/2019. APROVACIÓ COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT EN RELACIÓ A LA CESSIÓ GRATUÏTA AL SERVEI CATALA DE LA SALUT D'UN SOLAR PER L'AMPLIACIÓ DEL C.A.P.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

8. EXP. NÚM. 427/2021. RATIFICAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L'AJUNTAMENT PER L'ADHESIÓ AL PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D'OCI.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

9. EXP. NÚM. 440/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER HORTALEZA 7 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

10.EXP. NÚM. 441/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ALCALÀ DE GUADAIRA 1 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

11.EXP. NÚM. 442/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER ALCALÀ DE GUADAIRA 3 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

12.EXP. NÚM. 443/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER HORTALEZA 5 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

13.EXP. NÚM. 444/2019. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER RENEDO 1 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

14.EXP. NÚM. 352/2021. CONCESSIÓ DEMANIAL A FAVOR DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER HORTALEZA 1 DEL BARRI DE SANTA LLÚCIA, PER A L’OCUPACIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT

15.EXP. NÚM. 1156/2021. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE L’ARBOÇ PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL•LACIÓ D’UN ASCENSOR A L’ESCOLA SANT JULIÀ D’AQUEST MUNICIPI.

RESULTAT: A FAVOR, UNANIMITAT