Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • L’Ajuntament de l’Arboç subvencionarà als emprenedors que inicien una activitat econòmica en un local buit i/o en remodelin un d´existent
Notícia

L’Ajuntament de l’Arboç subvencionarà als emprenedors que inicien una activitat econòmica en un local buit i/o en remodelin un d´existent

l'Arboç 
L´import màxim de subvenció a percebre per cada sol·licitant no podrà excedir:

- Llicència ambiental: 600 €.

- Comunicació prèvia d´obertura: 360 €.

- Comunicació prèvia o declaració responsable: 200 €

Dilluns 27 de setembre de 2021. L’Ajuntament de l’Arboç posa en marxa una nova línia de subvencions destinades a emprenedors que hagin iniciat una activitat econòmica en un local buit i/o en remodelin un d’existent al municipi de l’Arboç. L’Ajuntament, subvencionarà les llicències d’activitat realitzades dins del període comprès des de l’1 de gener fins al 31 de desembre d’aquest any 2021.

El Consistori vol ajudar amb aquestes subvencions el teixit comercial local. En total es destinaran com a màxim 4.500€ i els imports que s’atorgaran aniran en funció del règim al que estigui sotmesa l’activitat en qüestió. En qualsevol cas, l'import màxim de subvenció a percebre per cada sol·licitant no podrà excedir:

- Llicència ambiental: 600 €.

- Comunicació prèvia d'obertura: 360 €.

- Comunicació prèvia o declaració responsable: 200 €

Podran sol·licitar aquestes subvencions, les persones físiques i jurídiques que iniciïn una activitat en un local de l'Arboç, i que a més disposin del títol habilitant corresponent per a l'inici i l'exercici de l'activitat.

Properament s’informarà dels terminis i la documentació necessària per a fer la presentació de la sol·licitud de la subvenció. S’hi podran acollir totes les activitats iniciades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.