Ajuntament de l'Arboç

  • Home
  • Notícies
  • CAMPANYA COMERCIAL DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
Notícia

CAMPANYA COMERCIAL DE DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL

l'Arboç 
L’Ajuntament de l’Arboç torna a convocar la campanya comercial “El nostre comerç, el millor regal” per ajudar d’una manera directa el comerç i serveis de proximitat, incloent-hi els bars i restaurants, des del 20 de desembre de 2021 fins el proper 7 de febrer de 2022.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament injectarà 65.000€ en vals de compra per a les famílies de l’Arboç per comprar als establiments adherits a la campanya. En aquesta ocasió, hi hauran 4 tipus de vals d’“ARBOCETES”, tots de 5€, segons la tipologia de servei: Alimentació, Salut i estètica, Comerç al detall i Restauració.

Es manté la inclusió dels bars i restaurants en la campanya i com a novetat s’estableix un nou tipus d’Arboceta específica per a bars i restaurants. Tanmateix, les “ARBOCETES” no seran vàlides per al consum de begudes alcohòliques, la compra de tabac o per a les màquines recreatives de joc i apostes.

L’Ajuntament entregarà a tots els arbocencs i arbocenques vals en “ARBOCETES” per valor d’entre 20€ i 50 €, en funció del nombre de membres que conformen cada unitat familiar. L’Ajuntament realitzarà una campanya informativa entre la població i repartirà les ARBOCETES. Els comerços i establiments de restauració participants hauran de posar un cartell en un lloc ben visible que proporcionarà l’Ajuntament com a establiment adherit a la campanya, i on s’informarà de que s’accepten ARBOCETES d’una de les 4 famílies. El fet de participar en aquesta campanya no suposarà cap cost econòmic pel comerç o restaurant.

Us animem a participar a tothom! Com donar d’alta un comerç per participar-hi:

Participar-hi és molt senzill. Només cal descarregar l’APP anomenada “L’Arboç de Butxaca” i donar-se d’alta. TOTS EL COMERÇOS (encara que hagin participat en anteriors campanyes d’Arbocetes) CAL QUE ES DONIN D’ALTA DE NOU A L’APP.

Els comerços, bars o restaurants tenen ins dimarts 4 de gener de 2022 per donar-se d’alta i participar a la campanya, a partir d’aquella data no s’acceptaran més participants.

Com funciona:

Es comerços hauran de desca regar l’APP “L’Arboç de Butxaca” per poder cobrar els vals en forma de codi QR, d’una manera molt simple.

Cada val d’Arboceta tindrà un codi QR que es cobrarà i l'aplicació el validarà.

Hi han 4 famílies de vals d’Arbocetes, tots de 5€: Alimentació, Salut i estètica i Comerç al detall i Restauració.

L’Ajuntament abonarà quinzenalment el valor dels tiquets a cada comerç els divendres cada dues setmanes. S'efectuarà l'ingrés de la quantia corresponent del dilluns anterior al dia de pagament.

CONDICIONS D’ÚS:

*Les Arbocetes no es poden bescanviar per diners en efectiu.

*Si l’import de la compra és inferior a l’import de les Arbocetes, no es tornarà cap canvi.

*Les Arbocetes només es podran utilitzar fins al 7 de febrer de 2022 en els establiments adherits a la campanya. A partir d’aquesta data deixaran de ser vàlids.

*Les Arbocetes no seran vàlides per a la venda i consum d’alcohol i tabac, i tampoc per a les màquines recrea ives de joc i apostes.

CAMPANA COMERCIAL DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO LOCAL

El Ayuntamiento de l’Arboç vuelve a convocar la campaña comercial “Nuestro comercio, el mejor regalo” para ayudar de una manera directa al comercio y servicios de proximidad, incluyendo los bares y restaurantes, des del 20 de diciembre de 2021 hasta el próximo 7 de febrero de 2022.

Con este objetivo se inyectará 65.000€ en vales de compra para las familias de l’Arboç para comprar en los establecimientos adheridos a la campaña. En esta ocasión, habrá 4 tipos de vales de “Arbocetes”, todos de 5€, según la tipología de servicio: Alimentación, Salud y estética, Comercio al por menor y Restauración.

Se mantiene la inclusión de los bares y restaurantes en la campaña, y como novedad se establece un nuevo tipo de Arboceta específica para bares y restaurantes. Así mismo, las “Arbocetes” no serán válidas para el consumo de bebidas alcohólicas, la compra de tabaco o para las máquinas recreativa de juego y apuestas.

El Ayuntamiento entregará a todos los “arbocencs” y “arbocenques” vales en “Arbocetes” por un valor de entre 20€ i 50 €, en función del número de miembros que integran cada unidad familiar.

El Ayuntamiento realizará una campaña informativa entre la población y repartirá las “Arbocetes”. Los comercios y establecimientos de restauración participantes tendrán que poner un cartel, que proporcionará el Ayuntamiento, de comercio adherido a la campaña en un lugar visible, donde se informará de que aceptan “Arbocetes” de una de las 4 familias. El hecho de participar en esta campaña no supondrá ningún coste económico para el comercio.

¡Os animamos a todos a participar!

Como dar de alta un comercio para participar:

Participar es muy sencillo. Solo hay que bajarse la APP llamada “L'Arboç de Butxaca” y darse de alta. TODOS LOS

COMERCIOS (aunque hayan participado en anteriores campañas de Arbocetes) ES NECESARIO QUE SE DEN DE ALTA DE NUEVO EN LA APP. Los comercios tienen hasta el martes 4 de enero de 2022 para darse de alta y participar en la campaña. A partir de esa fecha no se aceptarán más participantes.

Como funciona:

Los comercios tendrán que bajarse la APP “L'Arboç de Butxaca” para poder cobrar los vales en forma de código QR, de una manera muy simple.

Cada vale de “Arboceta” tendrá un código QR que se cobrará y la aplicación lo validará.

Hay 4 familias de vales de “Arbocetes”, todos de 5€: Alimentación, Salud y estética, Comercio al por menor y Restauración.

El Ayuntamiento abonará quincenalmente el valor de los tickets a cada comercio los viernes cada dos semanas. Se efectuará el ingreso de la cuantía correspondiente del lunes anterior al día de pago.

CONDICIONES DE USO:

*Las “Arbocetes” no se pueden cambiar por dinero en efectivo.

Si el importe de la compra es inferior al importe de las “Arbocetes”, no se volverá ningún cambio.

Las “Arbocetes” sólo se podrán utilizar hasta el 7 de febrero de 2022 en los establecimientos adheridos a la campaña. A partir de esta fecha dejarán de ser válidas.

*Las “Arbocetes” no serán válidas para la venta y consumo de alcohol y tabaco, y tampoco para las máquinas recreativas de juego y apuestas.